Biografija / Biography Emma Veljić

Biografija

 

Rođena 01.12.1962 godine u Prokopjevsku, Rusija.

  1. godine diplomirala koreografiju na Kulturno – prosvjetnom učilištu u Aleksandriji, Kirovska oblast.
  2. – 1984. godine, Kupjansk, Harkovska oblast - nastavnica karakternih igara i koreograf ansambla.
  3. - 1999. godine pedagog klasičnog baleta i koreograf u Osnovnoj školi.
  4. – 2006. pedagog klasičnog baleta i koreograf za dečije vrtiće „Rosinka“ i „Solneška“ u Moskvi.

2006 – pedagog klasičnog baleta za pripremne razrede i repetitor u Baletskoj školi „Princeza Ksenija“

 

Biography

 

Born on December 1. 1962 in Prokopyevsk, Russia.

In 1982 she graduated choreography at the Cultural - Educational School in Alexandria, Kirov region.

1983 - 1984, Kupjansk, Kharkov region - teacher of character dance and choreographer for the ensemble.

1994 - 1999, pedagogue of classical ballet and choreographer at Primary School.

1999 - 2006, pedagogue of classical ballet and choreographer for kindergartens "Rosinka" and "Solneck" in Moscow.

2006 - pedagogue of classical ballet for preparatory classes and repeater at Ballet school "Princess Ksenija"