Osnivanje škole

Osnivanje škole najavio je i jedan značajan događaj. Prvo predstavljanje barskih balerina u inostranstvu. Prijem na konzervatorijumu Nacional u Parizu bio je samo najava svih budućih gostovanja koja su uslijedila sledećih godina. Na pozivima za učestvovanje na internacionalnim festivalima i manifestacijama ustalila se još jedna stalna adresa – Baletska škola “Princeza Ksenija”. Repertoar se proširivao, a uspjesi na međunarodnoj sceni bili su sve veći. Već 2005. škola gostuje na Krimu u Ukrajini, a sledeći raspust balerine provode u Varni u Bugarskoj. Na dva festivala učenice škole gostuju 2007. u Kirovogradu i na Krimu, a 2008. ponovo bivaju pozvane u Varnu. Priliku da predstave baletsku umjetnost Crne Gore imaju i 2009. godine u Albeni u Bugarskoj. Međunarodni festivali otvaraju nove i nove mogućnosti, ne samo u sticanjima novih znanja i iskustava, već i u saradnji sa priznatim evropskim baletskim pedagozima koji prepoznaju kvalitet i školu koja se rađa.