Raspored časova

 

PRIPREMNO I

Grupa 1

Ponedjeljak

17:00 – 17:45 h

klasičan balet

17:45 – 18:30 h

poznavanje muzike i bonton

Srijeda

17:00 – 17:45 h

klasičan balet

Grupa 2

Utorak

18:00 – 18:45 h

klasičan balet

18:45 – 19:30 h

poznavanje muzike i bonton

Četvrtak

18:00 – 18:45 h

klasičan balet

PRIPREMNO II

Grupa 1

Ponedjeljak

18:00 – 19:00 h

klasičan balet

19:00 – 19:30 h

poznavanje muzike i bonton

Srijeda

18:00 – 19:00 h

klasičan balet

19:00 – 19:30 h

poznavanje muzike i bonton

Grupa 2

Utorak

17:00 – 18:00 h

klasičan balet

18:00 – 18:30 h

poznavanje muzike i bonton

Četvrtak

17:00 – 18:00 h

klasičan balet

18:00 – 18:30 h

poznavanje muzike i bonton

I razred

Grupa 1

Ponedjeljak

19:00 – 20:30 h

klasičan balet

20:30 – 21:00 h

poznavanje muzike i bonton

Srijeda

17:30 – 19:00 h

klasičan balet

I razred

Grupa 2

Srijeda

19:00 – 20:30 h

klasičan balet

20:30 – 21:00 h

poznavanje muzike i bonton

Petak

19:00 – 20:30 h

klasičan balet

II razred

Grupa 1

Utorak

19:00 – 20:30 h

klasičan balet

20:30 – 21:00 h

poznavanje muzike i bonton

Četvrtak

19:00 – 20:30 h

klasičan balet

20:30 – 21:00 h

francuski jezik

Subota

10:00 – 11:30 h

repertoar

II razred

Grupa 2

Utorak

15:30 – 17:00 h

klasičan balet

17:00 – 17:30 h

poznavanje muzike i bonton

Petak

16:00 – 17:30 h

klasičan balet

17:30 – 18:00 h

francuski jezik

Subota

10:00 – 11:30 h

repertoar

III razred

Grupa 1

Ponedjeljak

19:30 – 21:00 h

klasičan balet

Srijeda

19:00 – 20:00 h

klasičan balet

20:00 – 20:30 h

poznavanje muzike i bonton

Subota

11:00 – 12:30 h

repertoar

12:30 – 13:00 h

francuski jezik

III razred

Grupa 2

Ponedjeljak

18:00 – 19:30 h

klasičan balet

Srijeda

18:00 – 19:00 h

klasičan balet

19:00 – 19:30 h

poznavanje muzike i bonton

Subota

11:00 – 12:30 h

repertoar

12:30 – 13:00 h

francuski jezik

IV i V razred

Grupa 1

Utorak

16:00 – 18:00 h

klasičan balet

Srijeda

20:00 – 21:00 h

klasičan balet

Subota

12:30 – 14:00 h

repertoar i karakterne igre

14:00 – 14:30 h

francuski jezik

IV i V razred

Grupa 2

Utorak

19:00 – 21:00 h

klasičan balet

Srijeda

20:00 – 21:00 h

klasičan balet

Subota

12:30 – 14:00 h

repertoar i karakterne igre

14:00 – 14:30 h

francuski jezik

VI razred

Ponedjeljak

16:30 – 18:00 h

klasičan balet

Utorak

18:00 – 19:00 h

klasičan balet

Srijeda

16:30 – 18:00 h

klasičan balet

Subota

13:30 – 14:00 h

francuski jezik

14:00 – 15:30 h

repertoar, karakterne igre i savremeni pokret