Obavještenje

Zbog učešća profesora Jana Kisileva na proslavi dana državnosti Austrije u petak 26.10.2012. godine, ni ovog petka neće biti alternativnih termina.

Časovi se odrađuju u subotu.