Obavještenje

Nedjelja, 14. Decembar u CNP-u

U 11:30h dolaze djeca ispred CNP-a – službeni ulaz;

Od 12h do 15h – scenska proba;

Od 15h do 15:30h – pauza;

Od 15:30h do 16h – šminka;

U 17h – predstava.

U 18h roditelji preuzimaju djecu na službenom ulazu.

Napomena: Djevojčice dolaze sa sređenom frizurom (punđa) i nose sa sobom vodu i sendvič.