Obavještenje

RODITELJI I UČENICE,

Javni časovi će se održati u  predstavništvu UNICEF-a 25.04.2015.god.,

adresa: Bulevar Stanka Dragojevića b.b. (zgrada UN-a na obali Morače)

Pripremno  1. i 2.     od  11.00 - 11.45

Pripremno  3.          od  11.45 - 12.30

Prvi razred                od 12.30 - 13.15

Drugi razred             od 13.15 – 14.00

Treći razred             od 14.00 – 14.45

Četvrti razred          od 14.45 – 15.30

NAPOMENA: Na javne časove mogu doći samo majka i/ili otac.

UPRAVA ŠKOLE