Obavještenje

Baletska škola "Princeza  Ksenija" počeće sa radom 1. septembra 2015. godine.
Radno vrijeme za period od 1. do 10. septembra bice od 10h do 21h.

Sve potrebne informacije možete dobiti na

067 390 720 (zvanicni broj škole) i na 067 444 816