AGENDA DO KRAJA ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE

MAJ

-19. MAJ – POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA ( u terminu redovne nastave) -BAR

-21. i  22. MAJ – DAN NEZAVISNOSTI-NERADNI DANI

- 28. MAJ – 17:15-18:00h JAVNI ČAS ZA BABY CLASS I PREDŠKOLSKO 1- HOTEL HILTON-SALA PRINCEZA JELENA

-28. MAJ – 18:00h - OPŠTI RODITELJSKI SASTANAK-HOTEL HILTON-SALA PRINCEZA JELENA-

- 29., 30. i 31. MAJ – POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA ( u terminu redovne nastave)-PODGORICA

 

JUN

-01.-05. JUN- FESTIVAL „WITH LOVE FOR DANCE“ PLOVDIV

- 08. JUN PROBA „CHIPOLLINA“ (satnica će biti naknadno istaknuta) –KIC BUDO TOMOVIĆ

-09. JUN – 20:00 h -CNP-„CHIPOLLINO“ ( agenda u pozorištu biće blagovremeno istaknuta)

- 10. JUN -17:00-20:00h - PODJELA SVJEDOČANSTAVA-PODGORICA, BAR (19:00-20:00h)

-11. JUN- POLAGANJE ZAVRŠNIH ISPITA I JAVNI ČAS( 17:00-19:00h) –NIKŠIĆ

-14. JUN- (od 12:00-15:00h)-PODJELA SVJEDOČANSTAVA -NIKŠIĆ

-10, 11, 12, 13, 14. i  15. JUN - UPIS  UČENIKA U NOVU ŠKOLSKU 2018/19 GODINU OD 15:00-20:00h