Krcko Oraščić

Krcko Final 3

PROSLAVA JUBILEJA RIHARD WAGNER 200 GODINA OD ROĐENJA

 

/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner/vagner

FOTOGRAFIJE - BALET KRCKO ORAŠČIĆ

 

/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic/krcko-orascic

200 godina od rodjenja Wagnera

 

PROSLAVA JUBILEJA RIHARD WAGNER 200 GODINA OD RODJENJA

Pozivnica 200 godina R Vagner

 

 

CETINJEPoster 200 godina R Vagnera krive

24. 10.2013.

P R O G R A M


12.00–12.20   

Dragana Jeremić Molnar

Vagnerov pokušaj resakralizovanja svečanosti
12.20–12.40

Dragana Jeremić Molnar

Aleksandar Molnar

Vagnerov epohalni neuspeh u obnovi Dionisijske tetralogije
12.40–13.00

Vanja Pantović
RIHARD VAGNER U LEKSICI 21. VIJEKA

13.00–13.20

Predrag Popović

VAGNEROVA ESHATOLOGIJA
13.20 – 13.50 Pauza

13.50–14.10

Milena Medić

Vagnerova Izolda: hromatski ekscesi dioniskog menadizma
14:10 – 14:30
Ana Petrov

Između vagnerijanstva i (prikrivenog) anti-vagnerijanstva:

„slučaj Niče – Vagner”
14.30–14:50

Sonja Marinković

vagner i slovenska opera

18:00 - 18:45h ČAS REGENERACIJE Mulitmedijalna prezentacija - Univerzitet Donja Gorica...