Biografija / Biography Ema Veljic

Biografija

Ema Veljić

  1. godine diplomirala koreografiju na Kulturno – prosvjetnom učilištu u Aleksandriji, Kirovska oblast.
  2. – 1984. godine, Kupjansk, Harkovska oblast – nastavnica karakternih igara i koreograf ansambla.
  3. – 1999. godine pedagog klasičnog baleta i koreograf u Osnovnoj školi.
  4. – 2006. pedagog klasičnog baleta i koreograf za dečije vrtiće „Rosinka“ i „Solneška“ u Moskvi.

2006 – pedagog klasičnog baleta za pripremne razrede i repetitor u Baletskoj školi „Princeza Ksenija“

 

Biography

Ema Veljić

Born on December 1. 1962 in Prokopyevsk, Russia.

In 1982 she graduated choreography at the Cultural – Educational School in Alexandria, Kirov region.

1983 – 1984, Kupjansk, Kharkov region – teacher of character dance and choreographer for the ensemble.

1994 – 1999, pedagogue of classical ballet and choreographer at Primary School.

1999 – 2006, pedagogue of classical ballet and choreographer for kindergartens “Rosinka” and “Solneck” in Moscow.

2006 – pedagogue of classical ballet for preparatory classes and repeater at Ballet school “Princess Ksenija”