Biografija / Biography Vida Belevic

Biografija

Vida Belević je diplomirani pijanista. Nižu i srednju muzičku školu je završila u Kolašinu i Podgorici. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Podgorici u klasi  ruskog pedagoga prof. Vladimira Bočkarjova. Magistarske studije na odsjeku kamerna muzika je zavrsila  na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof.Čedomira Nikolića.U toku školovanja dobitnik je više republičkih i saveznih nagrada (Podgorica, Kotor, Sarajevo, Beograd…idr).

Njena karijera je propraćena velikim brojem koncerata održanim u zemlji i inostranstvu, kao i saradnjom sa istaknutim umjetnicima. Bila je i član trija “Virtuozi Montenegra” sa kojima je uspješno nastupala.

Prateći studenske takmičarske i koncertne programe, Vida Belević se pokazala kao izvrstan klavirski saradnik koji je umnogome doprinio uspjehu studenata na državnim i međunarodnim takmičenjima, kao i na njihovim javnim predstavljanjima. Osim toga njen muzikalitet, odnjegovani ton i smisao za oblikovanje fraze bili su zapaženi i na drugim koncertima.

Radi kao viši stručni saradnik na predmetu Klavirski praktikum, i kao klavirski saradnik u klasi kontrabasa na Muzičkoj akademiji  – Cetinje.

Biography

Vida Belević finished her primary and secondary music school in Kolašin and Podgorica. She graduated at the Music Academy in Podgorica in the class of Russian pedagogue, prof. Vladimir Bockarjov and Master studies at the department of chamber music at the Music Academy in Cetinje in the class of Professor Čedomir Nikolić. During her education she received several republican and federal awards (Podgorica, Kotor, Sarajevo, Belgrade … etc.).

Her career is accompanied by a large number of concerts held in Montenegro and abroad, as well as cooperation with prominent artists. She was also a member of trio “Virtuosi Montenegra” with whom she successfully performed.

Following her student at competitions and concert programs, Vida proved to be an excellent piano associate who greatly contributed to the success of students at national and international competitions, as well as on their public appearances. In addition, her musicality, the elaborate tone and the sense of forming the phrase were noticed at other concerts.

She works as a senior expert for the subject Piano Practicum, and as a piano associate in the double bass class at the Music Academy – Cetinje in Montenegro.