JU CENTAR ZA KULTURU

JU CENTAR ZA KULTURU „NENAD RAKOČEVIĆ“ MOJKOVAC-15. APRIL 2019. GODINE-12h

JU CENTAR ZA DJELATNOSTI KULTURE „VOJISLAV BULATOVIĆ – STRUNJO“ BIJELO POLJE-15. APRIL 2019. GODINE-20h

JU CENTAR ZA KULTURU PLAV-16. APRIL 2019. GODINE -19h

JU CENTAR ZA KULTURU KOLAŠIN -17. APRIL 2019. GODINE -12h