ZADUŽBINA BUDUĆNOSTI 16+1 , HILTON, PODGORICA 20.09.2018 GODINE