Tradicija vrhunskih predavača

Tradicija vrhunskih predavača postao je još jedan zaštitni znak škole koji garantuje da će “Princeza Ksenija” biti temelj stvaranja prvog baletskog ansambla u Crnoj Gori. Već 2005. godine gostuje Yoram Karmi iz Tel Aviva koji predaje savremeni pokret. Iste školske godine tu je i Galina Jevgenijevna Čajkovska, gost profesor karakternih igara, kao i Dijana Kozarski, prima balerina Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Školske 2006/2007. predavači su Katja Petrovska, balet majstor Nacionalne opere Sofija, i Bosiljka Mićunović, iz baletske škole “Lujo Davičo”. Bosiljka Mićunović je priredila i program rada Srednje baletske škole koju je licenciralo Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore u decembru 2007. Sledeće školske godine “stvaranju balerina” pomažu i gostujući profesori Ashen Ataljanc i Bruno Verzino iz Italije, a potom Olena Terešcenko iz Ukrajine, Irina Ivanova iz Sankt Peterburga i Svetlana Kopeckaja iz Moskve, profesor primijenjene gimnastike. Poslednje dvije školske godine u školi rade Antoaneta Aleksieva sa asistentima: Svetlana Georgieva, Ivalina Nikolova, Elena Gospodinova, Jana Marinova, Ilijana Gerasimova i Ljudmila Antonova. Osim njih gostujući profesori su i Ashen Ataljanc i Katja Petrovska.