Baletska škola princeza Ksenija - centar lijepih umjetnosti

Centar lijepih umjetnosti

Tradicija vrhunskih predavača

Tradicija vrhunskih predavača postao je još jedan zaštitni znak škole koji garantuje da će “Princeza Ksenija” biti temelj stvaranja prvog baletskog ansambla u Crnoj Gori. Već 2005. godine gostuje Yoram Karmi iz Tel Aviva koji predaje savremeni pokret. Iste školske godine tu je i Galina Jevgenijevna Čajkovska, gost profesor karakternih igara, kao i Dijana Kozarski, prima balerina Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Školske 2006/2007. predavači su Katja Petrovska, balet majstor Nacionalne opere Sofija, i Bosiljka Mićunović, iz baletske škole “Lujo Davičo”. Bosiljka Mićunović je priredila i program rada Srednje baletske škole koju je licenciralo Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore u decembru 2007. Sledeće školske godine “stvaranju balerina” pomažu i gostujući profesori Ashen Ataljanc i Bruno Verzino iz Italije, a potom Olena Terešcenko iz Ukrajine, Irina Ivanova iz Sankt Peterburga i Svetlana Kopeckaja iz Moskve, profesor primijenjene gimnastike. Poslednje dvije školske godine u školi rade Antoaneta Aleksieva sa asistentima: Svetlana Georgieva, Ivalina Nikolova, Elena Gospodinova, Jana Marinova, Ilijana Gerasimova i Ljudmila Antonova. Osim njih gostujući profesori su i Ashen Ataljanc i Katja Petrovska.

Osnivač Nastavni kadar Imena Prijatelji

avatar

Vanja Pantović, osnivač i direktor škole. Rođena u Bijelom Polju. Živi i radi u Baru i Podgorici.
Završila srednju muzičku Školu “Mokranjac” u Beogradu, a Muzičku akademiju na Cetinju.
Rečenica koja je obilježila njenih deset stvaralačkih godina je: “Kada balerina izađe na scenu ona na najbolji način pokazuje kako život treba rukama zagrliti i kako nogom pokoriti.”

KATJA PETROVSKA, predmet klasičan balet, repertoar
KONSTANTIN KOSTJUKOV, gost profesor, predmet klasican balet
DUSKA DRAGICEVIC , gost profesor, predmet repertoar
EMA VELJIC, pripremni razredi
SVETLANA ARKADIJEVNA TSIDILINA, gost profesor, predmet karakterne igre

Imena

Spisak imena koji su ugradili sebe u nastajanje i rad škole je i za mnogo veće sredine impresivan. Sa nama su i danas:
Ašhen Ataljac, Katja Petrovska i Antoaneta Aleksijeva sa asistentima. Prvi pedagozi Sonja Divac i Slobodan Nedić, samo su bili najava za mnoge druge: Lidija Pavlović, Sonja Lapatanov, Lidija Pilipenko, Ivanka Lukateli, Yoram Karmi, Galina Jevgenijevna Čajkovska, Dijana Kozarski, Bosiljka Mićunović, Bruno Verzino, Irina Ivanova,...

Prijatelji

logo-clean

Ambasadori - Delegacija EU

Copyright © 2005 - 2011 Baletska škola princeza Ksenija - Podgorica. dizajn Leksikon d.o.o. - Podgorica, Crna Gora, webmaster Dexi