Obavještenje

PU ŠKOLA ZA OSNOVNO BALETSKO OBRAZOVANJE “PRINCEZA KSENIJA” BAR – PO PODGORICA

RASPORED     ČASOVA


PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

Klasični balet

Klasični balet

Klasični balet

Klasični balet

Klasični balet

Pripremno 1 (novi učenici)

17,00 – 17,30


17,00 – 17,30


17,00 – 17,30


17,00 – 17,30


17,00 – 17,30


Pripremno 217,00 – 17,30
17,00 – 17,30
Pripremno 3

17,30 – 18,30
17,30 – 18,30


Prvi razred17,30 – 18,30


17,30 – 18,30


Drugi razred  1

18,30 – 19,30
18,30 – 19,30


Drugi razred  218,30 – 19,30
18,30 – 19,30
Treći razred  1

19,30 – 21,00
19,30 – 21,00


Treći razred  219,30 – 21,00
19,30 – 21,00
Četvrti Razred18,00 – 19,30
18,00 – 19,30

Peti razred19,30 – 21,00
19,30 – 21,00
Šesti razred

19,30 – 21,00
19,30 – 21,00
19,30 – 21,00

Master klas

18,00 – 19,30
18,00 – 19,30
18,00 – 19,30

DIREKTORKA,

Vanja Pantović