RASPORED ČASOVA, Podgorica (stupa na snagu od 18. septembra)

raspored1

raspored2

raspored3

OBRAZLOŽENJE

Poštovani roditelji,

U skladu sa sugestijama koje ste predložili napravili smo optimalni raspored sa izuzetkom  4 učenice: Milić Maša, 2. razred; Helena Lukovac, 3.razred; Pešić Teodora, 3.razred i Jelena Boljević 4.razred.

  • Za Milić Mašu možemo da napravimo sledeći kompromis, može da proba časove sa 3. razredom četvrtkom u 19.00 do 21.00h.
  • Obrazloženje za Helenu Lukovac: Školi je skroz popunjen ponedeljak, sreda i petak. Ako menjamo rasporedrazreda zbog nje jedne, menja se celokupan raspored škole, a većini iz ostalih razreda odgovara raspored!
  • Obrazloženje za Pešić Teodoru: Stavljeni su termini od 19h, ako bi se još kasnije počinjalo deca bi završavala u30h!!!
  • Obrazloženje za Jelena Boljević: Ne možemo zbog nje menjati ponedjeljak i srijedu jer bi onda master morao da počinje u 21h i završavao bi u 22.30h. Predlažemo da ponedjeljkom i srijedom sa zakašnjenjem stiže na čas, a petkom se uklapa u raspored. Ostalim učenicama iz njenog razreda (10 djevojčica) odgovara raspored!
  • Za učenice 2. razreda smo prema molbi roditelja omogućili završetak nastave 15 minuta ranije. Pola sata nastave nedjeljno nadoknadiće se predmetom repertoar.

Zahvaljujemo svim roditeljima na saradnji!!!