VIII Internacionalno baletsko takmičenje "Sicilia barocca"

Na VIII Internacionalnom baletskom takmičenju "Sicilia barocca" u Italiji, učenica baletske škole "Princeza Ksenija" Anja Pavićević osvojila je secondo premio u kategoriji solo klasica.

Pred uvaženim žirijem u sastavu :

 

Tamas Solymosi (Ungheria)
Direttore del Balletto Nazionale Ungherese

Luc Bouy (Belgio)
Etoile, Coreografo e Maestro

Sun Hee Kim (Korea)
Prof.ssa Università Nazionale di Danza a Seoul

Joseph Fontano (USA)
Danzatore, coreografo e maestro di danza contemporanea
all'Accademia Nazionale di Danza a Roma

Soimita Lupu (Romania)
Prima Ballerina Teatro Massimo Palermo

nastupili su takmičari iz citavog svijeta, dajući briljantne tehničke interpretacije.

Anja Pavićević pokazala je izuztnu umjetničku interpretaciju i kroz tri etape takmičenja osvojila pažnju kako žirija tako i brojne publike.

Ovom nagradom škola je jos jednom pokazala punu ozbiljnost u realizaciji plana i programa, učestvujući na prestižnim scenama širom svijeta, kojima
se naša zemlja predstavlja širokom auditorijumu.

 

/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja/anja

NAŠE PRINCEZE NA FESTIVALU "LET'S CHANGE WORLD TO THE BETTER" ARTEK, KRIM, UKRAJINA 17. JUL 2. AVGUST

 

/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr/ukr

VIII Concorso Internacionale di danza "Sicila Barocca"

  Naša škola od 02.do 07. septembra učestvuje na:

  VIII Concorso Internacionale di danza
  "Sicila Barocca"
  Modica, Sicilija

  školu će predstavljati Anja Pavicevic u kategoriji solo klasika
  više informacija na sajtu www.artemonline.org

NAŠE PRINCEZE NA FESTIVALU "LET'S CHANGE WORLD TO THE BETTER" ARTEK, KRIM, UKRAJINA 17. JUL 2. AVGUST

 

/ukrajina/ukrajina/ukrajina/ukrajina/ukrajina/ukrajina

Boravak dječije delegacije na međunarodnom festivalu Artek 2013., Krim,Ukrajina od 17. jula do 03. avgusta.